Sadekov advokaadibüroo

Osamaksekapital esmase sissekandeta


Kui planeeritud osamaksekapital ei ületa 25 000 eurot, siis asutamislepingus võib ette näha, et asutajad ei ole kohustatud osaühingu loomisel tasuma sissemakseid. Asutaja, kes on nimetatud esimeses osa esimese lausega, võib olla vaid füüsiline isik. Selle ajani, kuni osanik ei ole tasunud täies ulatuses sissemakset, kokkuleppe alusel, mis on märgitud esimeses osas, ta vastutab osaühingu liikmete ees maksmata osa suuruses, kui osaühingu kohustusi ei ole võimalik täita ossaühingu vara arvelt. Sissemaksete täieliku tasumise hetkeni kõigi osanike poolt, osaühing ei saa suurendada või vähendada osamaksekapitali, samuti osaühingul ei ole võimalik teha liikmetele väljamakseid. Väljamaksete keeld ei sisalda endas osanikule töö- või teiste tasude maksmise keeldu.

Ühinemine ja ümberkujundamine

Kaaomaniku leping

Kui osa kuulub mitmele isikule ühiselt, võivad need isikud teostada osaga seotud õigusi üksnes ühiselt. See ei kehti osaühingu suhtes, kui osa ühisest kuuluvusest ei ole osaühingule teatatud. Osa ühisel omanikul on õigus nõuda enda kandmist osanike nimekirja. Kui osa kuulub mitmele isikule ühiselt, vastutavad need isikud osaga seotud kohustuste täitmise eest solidaarselt.