Sadekov advokaadibüroo

Sadekov Advokaadibüroo on liitunud European Criminal Bar Association’iga


Sadekov Advokaadibüroo on liitunud European Criminal Bar Association’iga (ECBA). ECBA on iseseisvate advokaatide liit, kes praktiseerib kriminaalõigust. Alates oma asutamisest 1997. aastast ECBA on saanud juhtivaks inimõiguste kaitsjate sõltumatu organisatsiooniks kõikides Euroopa Nõukogu liikmesriikides. Organisatsiooni eesmärk on kaasa aidata kodanike põhiõigustele. Kõigepealt, ECBA näeb eesmärgina nende inimeste põhiõiguste edendamist ja kaitsmist, kes on uurimise all, kahtlustatavate ja süüdistatavate ning süüdi mõistetud isikute kaitse. Advokaatide sõltumatus on üks tingimusi, mis aitab kaasa õiglasele kohtupidamisele kohtus.

Vaata veel