Sadekov advokaadibüroo

Majanduslikud kuriteod


Juriidilise abi osutamine võlaõiguslikes ja eriti lepingulistes suhetes moodustab olulise osa meie tegevuses. Me koostame erinevaid lepinguid, mis kehtivad rahvusvahelise ja kohaliku õiguse raames, esindame kliente lepingute sõlmimisel ja täitmisel, samuti tegeleme lahkhelide reguleerimisega, mis on seotud lepingutega.

Meil on pikaajaline kogemus klientide konsulteerimisel kinnisvaraga tehingute teostamise sfääris. Osutame õigusabi kõikides küsimustes, mis tekivad maa ja sellel paiknevate hoonete omandamisega ja liisingu vormistamisega, hüpoteegi seadmisega, hoonestusõiguse ja kinnistu servituudi seadmisega, aga samuti seoses ehitusega. Me konsulteerime kliente tehingute sõlmimisel kinnistuga, suhtlemisel notarite-, kinnisturegistrite- ja kohaliku omavalitsusega aga samuti asjaajamise käigus tekkinud kohtueelsete ja kohtulike vaidluste lahendamisel.

Büroo teostab isikute kaitset majanduslikes küsimustes kriminaalmenetluses, sealhulgas:

Samuti büroo teostab firma juhtide, FIE ja füüsiliste isikute kaitset, kelle suhtes teostatakse kontrolli, mis on seotud nende majandustegevuse vastavusega seadusandluse nõuetele.

Kui majanduskuriteoga seotud kriminaalasi on juba alustatud, siis antud kategooria asjades meie advokaadid efektiivselt kaitsevad Teie huve juurdluse, eeluurimise ja uurimise käigus.

Vaata veel