Kriminaalõigus

Me kaitseme teid kriminaalmenetluses

Me kaitseme teid alusetute süüdistuste eest, aitame teil kaitsta oma au ja head nime. Kui olete kannatanu, aitame saavutada õiglust ja rahulolu.

Mockup
20

Rohkem kui 20 aastat kogemust

Al. 2006 a.

Eesti Advokatuuri
liige

Seiske oma õiguste eest ja kaitske end tõhusalt

Isikuõiguste ja -vabaduste piiramine kriminaaluurimise ajal on nii intensiivne, et uurimine ise tundub karistusena ning võib olulisel määral purustada kahtlustatava isikliku elu, karjääri ja mõnikord ka tervise.

Võidelge vabaduse eest, võidelge selle eest, mis kuulub õiguspäraselt teile, ning kasutage selleks kõiki seaduslikke vahendeid ja mehhanisme.

Kriminaalõigus

Meie büroo ülesanne on kasutada kõiki seadusega lubatud vahendeid, et maksimaalselt kaitsta kahtlustatava või süüdistatava huvisid alates menetluse algusest kuni selle lõpetamiseni.

Meie teenused

Kaitse kohtueelse uurimise ja kohtumenetluse ajal
Kaebused Euroopa Inimõiguste Kohtule
Väärteomenetlus
Kaitse teistes jurisdiktsioonides
Kaitse maksukuritegude korral
Kannatanu esindamine

Kriminaalasjade osakaal 2019-2022

Kriminaalasjade osakaal 2019-2022

Meelespea

Kahtlusalune

Kahtlusaluse käitumine alates uurimise esimestest minutitest võib mõjutada kogu juhtumi edasist käiku ja süüdistuse esitamist.

Meil on laialdased kogemused õiguskaitse valdkonnas nii kõige keerukamates protsessides kui ka tavalistes kriminaalasjades. Oleme saavutanud õigeksmõistvaid otsuseid ja kaitsenud kliente edukalt ka muul kujul. Kaitseme kliente ka välismaal, näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtus.

 1. Kahtlustatava või süüdistatava huvide esindamine kohtus
 2. Koostame nõudeid kriminaalmenetluse raames
 3. Nõuded kahju, sealhulgas moraalse kahju, hüvitamise eest

Kannatanu

Büroo aitab jalule seada õiglust ja saada õigustatud hüvitist. Advokaat koostab vajalikud dokumendid teie huvide esindamiseks ja saadab teid kõikides instantsides kuni otsuse jõustumiseni.

 1. Esindame kannatanu huve kohtus
 2. Koostame nõudeid kriminaalmenetluse raames
 3. Nõuded kahju, sealhulgas moraalse kahju, hüvitamise eest

Kuidas me töötame

Pakume kvaliteetset õigusabi organisatsioonidele ja üksikisikust klientidele menetluse igas etapis.

Tsiviil- või haldusmenetlus

Etapp 1
Esialgne ülevaade probleemist

Klient kirjeldab mitte midagi varjamata probleemi olemust, esitades kogu asjaomase info ega seda moonutades. Advokaat analüsib saadud teavet, uurib dokumente ja annab esialgse hinnangu asja lahendamise väljavaadetele.

Etapp 2
Lepingu sõlmimine

Kliendile tutvustatakse võimalikke riske, esitatakse talle hinnapakkumine ja sellega nõustumisel sõlmub büroo temaga lepingu. Kui advokaat keeldub asjaga tegelemast, lepingut ei sõlmita ja advokaadi töö piirdub dokumentatsiooniga tutvumisega ja kliendi nõustamisega.

Etapp 3
Kaitsetaktika väljatöötamine

Klient ja advokaat korraldavad koosolekuid ja nõupidamisi eesmärgiga töötada välja kaitsetaktika või positsioon kliendi huvide kaitsmiseks.

Etapp 4
Kliendi huvide kaitsmine

Advokaat saadab klienti, kaitseb teda või esindab kliendi huve vastavalt lepingule. Klient teeb lepingus ettenähtud makse.

Kriminaalmenetlus

Etapp 1
Asja esialgne ülevaade

Advokaat tutvub asjaga. Esialgne vestlus kliendi, tema sugulaste või teiste huvitatud isikutega.

Etapp 2
Lepingu sõlmimine

Advokaat hindab juhtumi asjaolusid ja otsustab, kas osaleda menetluses kaitsjana. Kui klient on kinni peetud või vahi all, korraldatakse pärast lepingu allkirjastamist kokkusaamine kliendiga.

Etapp 3
Kaitsetaktika väljatöötamine

Pärast kliendiga suhtlemist ja olukorraga tutvumist töötab kaitsja välja kaitsetaktika ja teostab muud vajalikud menetlustoimingud.

Etapp 4
Töö asja materjalidega

Vajaduse korral esitab kaitsja kohtule avalduse asjassepuutuva teabe täiendamiseks.

Etapp 5
Kaitseakti ettevalmistamine

Kui klient valib üldmenetluse, koostatakse pärast süüdistuse läbivaatamist kaitseakt. Kui klient valib lihtmenetluse, kaitseakti ei koostata.

Etapp 6
Kohtulik kaitse

Juhtum läheb kohtusse, korraldatakse kliendi kaitse kohtus.

Meie meeskond

Bürool on professionaalne meeskond, kes tagab kvaliteetse õigusabi osutamise.

 • Vladimir Sadekov
  Vladimir Sadekov

  vandeadvokaat, juhtivpartner

  +372 5188 763

 • Aleksei Vassiljev
  Aleksei Vassiljev

  vandeadvokaat

  +372 515 0782

 • Maria Abramenkova
  Maria Abramenkova

  advokaat

 • Marina Smirnova
  Marina Smirnova

  jurist

 • Evelin Orav
  Evelin Orav

  assistent

 • Aleksandra Lilu
  Aleksandra Lilu

  raamatupidaja, maksukonsultant

worried?

Kas teadmatus tekitab teile muret?

Saate olla endas kindel või rahulik ainult siis, kui olete saanud teile arusaadavas keeles ülevaate sellest, mis toimub teie asjas, ja kui teie tunnete, et kontrollite seda, mis teie ümber toimub. Selleks on teil vaja advokaati või juriidilist esindajat.

Ärge muutke oma olukorda raskemaks. Võtke meiega ühendust!

Kõik me teame, et tõsise haiguse korral on vaja konsulteerida arstiga. Keerulise õigusliku probleemi korral püüavad paljud aga oma probleemi ise lahendada ja raskendavad sellega veelgi oma olukorda. Sellise skeptitsismi põhjuseks on nii ajalooline kontekst kui ka kultuurilised iseärasused.

Allpool püüame hajutada neid kahtlusi ning vastata teie võimalikele tavaküsimustele:

 1. Advokaat ei ole tekitanud probleemi, kuid ta teeb kõik, et saavutada kliendile soodne lahendus.
 2. Meie advokaadid töötavad ainult teie huvides.
 3. Õigeaegne pöördumine advokaadibüroo poole lihtsustab olukorda oluliselt, kuna see võimaldab teil sõnastada kaitsetaktika ja vältida võimalikke menetlusvigu.

Kontakti vorm

Täitke vorm ja küsige eksperdilt nõu. Vaatame teie taotluse läbi esimesel võimalusel.