Advokaadibüroo Sadekov

Kriminaal-, perekonna-, äri-, tsiviil- ja haldusõigus

Oleme piisavalt väikesed, et pakkuda teile personaalset teenust, kuid piisavalt suured, et lahendada kõik teie suuremad probleemid.

Mockup
20

Rohkem kui 20 aastat kogemust

Al. 2006 a.

Eesti Advokatuuri
liige

Advokaadibüroo Sadekov

Meie eesmärk

Pakume kvaliteetseid õigusteenuseid. Teenuse osutamisel tagame igale kliendile personaalse lähenemise ja peame kinni tähtaegadest.

Meie töötajad tunnevad hästi kehtivat seadusandlust ja kohtupraktikat ning kliendid usaldavad meid, sest oleme vastutustundlikud ja professionaalsed.

Meie meeskond

Bürool on professionaalne meeskond, kes tagab kvaliteetse õigusabi osutamise.

 • Vladimir Sadekov
  Vladimir Sadekov

  vandeadvokaat, juhtivpartner

  +372 5188 763

 • Aleksei Vassiljev
  Aleksei Vassiljev

  vandeadvokaat

  +372 515 0782

 • Maria Abramenkova
  Maria Abramenkova

  advokaat

 • Marina Smirnova
  Marina Smirnova

  jurist

 • Evelin Orav
  Evelin Orav

  assistent

 • Aleksandra Lilu
  Aleksandra Lilu

  raamatupidaja, maksukonsultant

Kuidas me töötame

Pakume kvaliteetset õigusabi organisatsioonidele ja üksikisikust klientidele menetluse igas etapis.

Tsiviil- või haldusmenetlus

Etapp 1
Esialgne ülevaade probleemist

Klient kirjeldab mitte midagi varjamata probleemi olemust, esitades kogu asjaomase info ega seda moonutades. Advokaat analüsib saadud teavet, uurib dokumente ja annab esialgse hinnangu asja lahendamise väljavaadetele.

Etapp 2
Lepingu sõlmimine

Kliendile tutvustatakse võimalikke riske, esitatakse talle hinnapakkumine ja sellega nõustumisel sõlmub büroo temaga lepingu. Kui advokaat keeldub asjaga tegelemast, lepingut ei sõlmita ja advokaadi töö piirdub dokumentatsiooniga tutvumisega ja kliendi nõustamisega.

Etapp 3
Kaitsetaktika väljatöötamine

Klient ja advokaat korraldavad koosolekuid ja nõupidamisi eesmärgiga töötada välja kaitsetaktika või positsioon kliendi huvide kaitsmiseks.

Etapp 4
Kliendi huvide kaitsmine

Advokaat saadab klienti, kaitseb teda või esindab kliendi huve vastavalt lepingule. Klient teeb lepingus ettenähtud makse.

Kriminaalmenetlus

Etapp 1
Asja esialgne ülevaade

Advokaat tutvub asjaga. Esialgne vestlus kliendi, tema sugulaste või teiste huvitatud isikutega.

Etapp 2
Lepingu sõlmimine

Advokaat hindab juhtumi asjaolusid ja otsustab, kas osaleda menetluses kaitsjana. Kui klient on kinni peetud või vahi all, korraldatakse pärast lepingu allkirjastamist kokkusaamine kliendiga.

Etapp 3
Kaitsetaktika väljatöötamine

Pärast kliendiga suhtlemist ja olukorraga tutvumist töötab kaitsja välja kaitsetaktika ja teostab muud vajalikud menetlustoimingud.

Etapp 4
Töö asja materjalidega

Vajaduse korral esitab kaitsja kohtule avalduse asjassepuutuva teabe täiendamiseks.

Etapp 5
Kaitseakti ettevalmistamine

Kui klient valib üldmenetluse, koostatakse pärast süüdistuse läbivaatamist kaitseakt. Kui klient valib lihtmenetluse, kaitseakti ei koostata.

Etapp 6
Kohtulik kaitse

Juhtum läheb kohtusse, korraldatakse kliendi kaitse kohtus.

Võtke meiega ühendust!

Detailid
Vladimir Sadekov advokaadibüroo OÜ
Ep-R 08:00-17:00
Kuidas meid leida

Kontakti vorm

Täitke vorm ja küsige eksperdilt nõu. Vaatame teie taotluse läbi esimesel võimalusel.