SADEKOV ADVOKAADIBÜROO

Tegeleme äri-, kriminaal-, tsiviil- ja haldusmenetlusega

1 Step 1
Täitke vorm ja saage spetsialisti konsultatsioon
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SADEKOV ADVOKAADIBÜROO

Tegeleme äri-, kriminaal-, tsiviil- ja haldusmenetlustega

Täitke vorm ja saage spetsialisti konsultatsiooni

1 Step 1
Заполните форму и получите консультацию специалиста
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Meie teenused

Büroo missioon on kvaliteetsete õigusteenuste osutamine. Garanteerime individuaalse lähenemise igale kliendile ja õigeaegse teenuse osutamise. Büroo eksperdid on teadlikud kõikidest muudatustest seadusandlustes ja kohtupraktikas ning vastutustundlikkus ja professionaalsus aitavad meil võita klientide usaldust.

Kriminaalõigus

Kahtlusaluse või kaebealuse huvide kaitsmine. Kannatanu esindamine

Võlaõigus

Juriidiline tugi tehingu igas etapis

Äriõigus

Nõustamine, hindamine ja dokumentide vormistamine organisatsioonidele tõhusaks äriajamiseks

Perekonnaõigus

Klientide huvide kaitsmine abielu sõlmimisel ja lahutamisel

Täitemenetlus

Õigusabi võla sissenõudmise kohta tehtud kohtuotsuste sundtäitmisega seotud asjades

Tööõigus

Juriidiline tugi tööseadustiku küsimustes, töötaja või tööandja huvikaitse

Meie teenused

Büroo missioon on kvaliteetsete õigusteenuste osutamine. Garanteerime individuaalse lähenemise igale kliendile ja õigeaegse teenuste osutamise. Büroo eksperdid on teadlikud kõikidest muudatustest seadusandluses ja kohtupraktikas ning vastutustundlikkus ja professionaalsus aitavad meil võita klientide usaldust.

Kriminaalõigus

Kahtlusaluse või kaebealuse huvide kaitsmine. Kannatanu esindamine

Võlaõigus

Juriidiline tugi tehingu igas etapis

Äriõigus

Nõustamine, hindamine ja dokumentide vormistamine organisatsioonidele tõhusaks äriajamiseks

Perekonnaõigus

Klientide huvide kaitsmine abielu sõlmimisel ja lahutamisel

Täitemenetlus

Õigusabi võla sissenõudmise kohta tehtud kohtuotsuste sundtäitmisega seotud asjades

Tööõigus

Juriidiline tugi tööseadustiku küsimustes, töötaja või tööandja huvikaitse

SADEKOV ADVOKAADIBÜROO EKSPERDID GARANTEERIVAD KLIENTIDE HUVIDE PROFESSIONAALSE KAITSE

Tegeleme edukalt äri-, kriminaal-, tsiviil- ja haldusmenetlustega.

15+

aastat kogemust

150+

edukat menetlust

2006

liikmesus Eesti Advokatuuris

Meie meeskond

Bürool on professionaalne meeskond, mis tagab kvaliteetse õigusabi osutamise.

<center>Vladimir Sadekov</center>

Vladimir Sadekov

vandeadvokaat, juhtivpartner

Telefon 372 5188 763

<center>Aleksei Vassiljev</center>

Aleksei Vassiljev

vandeadvokaat

Telefon 372 5150 782

<center>Maria Abramenkova</center>

Maria Abramenkova

advokaat
<center>Evelin Orav</center>

Evelin Orav

assistent
<center>Aleksandra Lilu</center>

Aleksandra Lilu

raamatupidaja

Tutvu lähemalt Sadekov Advokaadibüroo spetsialistide CV-dega

Kuidas me töötame

Pakume kvaliteetset juriidilist tuge organisatsioonidele ja üksikklientidele menetluse igas etapis.

Кратко изложите суть вашего обращения через удобный для вас канал связи.

Бесплатная консультация

Специалисты бюро оценят перспективы вашего дела и предоставят консультацию по дальнейшим действиям.

Начало дела

После заключения договора мы приступаем к оказанию юридической помощи по вашему делу.

Что происходит дальше?

Специалисты бюро подробно изучают все материалы дела, обеспечивают вам документальную и консультационную поддержку, защищают ваши интересы в суде и подключают все необходимые ресурсы, чтобы решить ваш вопрос.

Закрытие дела

Специалисты бюро способствуют успешному завершению сложных судебных споров и вынесению оправдательных приговоров.

Kuidas me töötame

Pakume kvaliteetset juriidilist tuge organisatsioonidele ja üksikklientidele menetluse igas etapis.

Haldus- ja muud menetlused

1. etapp. Esmane tutvumine probleemiga

Klient esitab otsekoheselt probleemi tuuma, vältides juhtumi pildi varjamist või moonutamist. Advokaat kõrvutab saadud teavet, uurib dokumentatsiooni ja annab esialgse hinnangu asja arengu väljavaadetele.

2. etapp. Kokkuleppe sõlmimine

Klienti hoiatatakse riskide eest, talle esitatakse hinnapakkumine ning büroo sõlmib temaga lepingu. Kui advokaat keeldub asja menetlemast, siis lepingut kliendiga ei sõlmita ning advokaadi töö piirdub dokumentatsiooniga tutvumisega ja nõustamisega.

3. etapp. Kaitsva poole käitumisstrateegia väljatöötamine

Klient ja advokaat peavad kohtumisi ja koosolekuid, et välja töötada kaitsva poole käitumisstrateegiat või kliendi huvide esindamise positsiooni.

4. etapp. Kliendi huvide kaitse

Advokaat saadab ja kaitseb klienti või esindab tema huve vastavalt lepingule. Klient tasub lepinguga ettenähtud tasu.

Kriminaalmenetlus

1. etapp. Esmane tutvumine probleemiga

Advokaat tutvub juhtumiga. Esmane vestlus kliendi, tema sugulaste või teiste huvitatud isikutega.

2. etapp. Lepingu sõlmimine

Advokaat hindab juhtumi asjaolusid ja teeb otsuse menetluses kaitsjana osalemise kohta. Pärast lepingu allkirjastamist korraldatakse kaitsealuse juurde visiit, kui teda on kinni peetud.

3. etapp. Kaitsva poole käitumisstrateegia väljatöötamine

Pärast kaitsealusega suhtlemist ja olukorraga tutvumist töötab kaitsja välja käitumisstrateegia ja teostab muud vajalikud menetlustoimingud.

4. etapp. Töö asja materjalidega

Vajadusel esitab kaitsja kohtule taotlused asja materjalide täiendamiseks.

5. etapp. Kaitseakti koostamine

Kui klient valib üldmenetluse, koostatakse pärast süüdistuse läbivaatamist kaitseakt. Lihtsustatud kohtumenetluse valimise korral kaitseakti ei koostata.

6. etapp. Kohtulik kaitse

Asi antakse üle kohtusse, teostatakse kohtulikku kaitset.

Kontaktvorm

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder